Bygglovsbanken för dig som behöver hjälp med bygglov.

I denna bygglovsbank får du svar på vanligt förekommande frågor, kortare bygglovsguider, tips & trix samt mycket annat nyttigt för dig och ditt bygglov. Passar perfekt för dig när du exempelvis ska bygga hus, söka bygglov eller undrar över vilka lagar och regler som är aktuella just nu.

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig med bygglovsprocessen och allt som hör till.

Bygglovsverket Vanliga frågor

Om våra tjänster

Hur levereras ritningarna?
Ritningarna levereras till dig i PDF format.

Vi skickar in ritningarna till kommunen digitalt så slipper du göra det och sparar tid.
Hur lång är leveranstiden?
Leveranstiden börjar gälla fr.o.m. att vi fått in allt ifrån dig vad gäller underlaget. Därefter gäller leveranstid på 2-4 veckor för ett utkast för godkännande. Ju tydligare underlag vi får testa snabbare får kommunen det inskickat.

Har du tidspress och behöver det snabbt? Ring oss nu så nu för att få fram en eventuell lösning.
Gör ni platsbesök?
Det beror på hur tydligt underlaget är som du ger oss.

Har du inget underlag alls eller har en utmaning med att kommunicera fram vad du tänk kan ett platsbesök vara aktuellt. Skulle ditt bygge behöva ett platsbesök erbjuder vi upp till 1h kostnadsfritt. (Endast Stockholms län)
Behöver ni underlag av mig?
Beroende på vad du vill göra så behöver vi underlag för att kunna utföra ritningarna. Exempel på detta är baskarta, nybyggnadskarta, befintliga husritningar, skisser som du tänkt dig och bilder på planerade bygget/arbetsplatsen.

Behöver du en konstruktionsritning? Skicka över beskrivning (dimensioner) om konstruktionen så ordnar vi det.

OBS! När du väljer att köra med oss får du ett mail med tydliga och enkla instruktioner för vad du ska lämna in.
Om jag får en komplettering?
Din kommun bedömer handlingarna du skickar in och ger dig antingen ett beviljat bygglov, kompletteringar eller avslag. I och med att vi säkerställer att vi jobbar innanför detaljplanen (planbestämmelserna) ser vi till att avslags alternativet elimineras för ditt arbete. Skulle däremot en komplettering uppstå är vi på Bygglovsverket ansvariga för att korrigera och rätta till eventuella fel kostnadsfritt.
Hjälper ni mig med VVS / VA Ritningar?
Ja vi hjälper dig gärna med alla dina VVS / VA ritningar som din kommun efterfrågar. För ytterligare information kan du välja att ringa till oss på 08 515 100 50.
Hjälper ni mig med fuktsäkerhetsbeskrivning?
Ja, när det gäller villor, fritidshus, garage eller annan typisk privatperson byggnad, kan vi hjälpa dig. Önskar du däremot hjälp för större byggnation som restaurang, flerbostadshus eller kontor, råder vi dig att vända dig till en sakkunnig inom den typen av byggnationer.
Hur kan n hjälpa mig?
Vi hjälper dig att få ett beviljat bygglov & bygganmälan. Det gör vi genom att vi tar fram alla dina bygglovshandlingar, sköter ansökan mot kommunen åt dig så att du slipper och garanterar dig ett beviljat bygglov eller bygganmälan.

Vi hjälper dig med alla typer nybyggnationsprojekt för hus & villaägare. Exempelvis ny villa, nytt garage, nytt attefallshus eller andra typer av ombyggnationer, tillbyggnationer & påbyggnationer på befintligt hus.

Hjälper ni mig med energiberäkning / u-värde?
Ja, vi hjälper dig med både energiberäkningar och u-värdesberäkningar i enlighet med vad din kommun efterfrågar.
Hjälper ni mig med bygglovsritningar?
Ja vi hjälper dig med alla bygglovsritningar som din kommun kräver:

Bygglovsritningar
- Fasadritningar
- Sektionsritningar
- Planritningar
- Situationsplaner
- Markritningar

Hjälper ni mig med brandskyddsdokument
Ja, när det gäller villor, fritidshus, garage eller annan typisk privatperson byggnad, kan vi hjälpa dig. Önskar du däremot brandskyddsdokument för större byggnation som restaurang, flerbostadshus eller kontor, råder vi dig att vända dig till en certifierad brandkonsult och sakkunnig inom den typen av byggnationer.
Hjälper ni mig med konstruktionsritningar?
Ja vi hjälper dig med allt inom konstruktionen. Arbeten vi utför inom Konstruktion:

Konstruktionsritningar
- Detaljritningar av tak, stomme & grund.
- Lastberäkningar av tak, stomme & grund.
- Dimensionering
- Dimensioneringskontroll
- Konstruktionsdokumentation
- Enklare redovisning av konstruktion
- Teknisk beskrivning

Om Bygglov

Varför behövs en kontrollansvarig?
En kontrollansvarig används för att hjälpa byggherren (du som ska bygga) att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs. Vi har ett större antal kontrollansvariga i vårt nätverk och hjälper dig gärna att hitta den mest lämpliga.
Vilka ritningar krävs för att söka bygglov?
Det beror på specifik åtgärd och i vilken kommun du ska bygga i. Men i regel så är det arkitektritningar samt konstruktionsritningar. I vissa fall behöver du även extra tjänster som t.ex. energiberäkningar, brandskyddsdokument, fuktsäkerhetsbeskrivning m.m. Hos oss ingår dessa tjänster kostnadsfritt vid köp av både arkitekt- och konstruktionsritningar/beräkningar.
Hur tar jag reda på om jag får bygga/ändra det jag planerar att utföra?
Du kollar i detaljplanen (planbestämmelserna) som gäller i ditt område. Antingen gör du det via kommunens telefonsupport eller hemsida. Vill du att vi göra det åt dig helt kostnadsfritt? Ring oss nu!
Behöver jag söka bygglov för att byta dörr?
Om du önskar byta ytterdörr eller entrédörr från exempelvis trädörr till ståldörr, så krävs det att du söker ett bygglov. Då behöver du skapa bygglovsritningar som visar hur den nya fasaden kommer att se ut med den nya dörren. Vanligtvis önskar kommunerna alltid fasadritningar, förslag till kontrollplan och bygglovsansökan. En del kommunen kräver ytterligare handlingar som exempelvis en situationsplan.
Behöver jag söka bygglov för att byta fönster?
Om du bara ska byta ut gamla fönster mot nya “identiska” så behöver du ej söka bygglov. Då gäller det att det är samma stil, form & färg. Önskar du däremot att förändra utseendet på fönstret behöver du alltid söka bygglov. Detta oavsett om det är förändring av storlek, form, stil, färg eller annan typ av förändring. Bygglovshandlingar vid byte av fönster kan innefatta både bygglovsritningar och konstruktionsritningar beroende på om du gör förändringar i konstruktionen eller ej. Förslag till kontrollplan och bygglovsansökan behövs alltid för din bygglovsansökan.
Behöver jag söka bygglov för att byta en trappa i mitt hem?
Om du önskar byta en enkel entré trappa som är under 1,5 m hög, behöver du ej söka bygglov. Är det däremot en trappa som är högre än 1,5m hög önskas det en bygglovsritningar och bygglovsansökan. Bygglovs måste också alltid sökas vid byggnation av trappor som är väldigt stora och / eller kräver att du gör ett nytt hål i bärande konstruktion för att trappan ska få plats. I dessa fall för att ha kompletta bygglovshandlingar krävs både bygglovsritningar, konstruktionsritningar, förslag till kontrollplan samt din bygglovsansökan.
Behöver jag söka bygglov om jag ska ändra från liggande till stående träpanel?
Ja du behöver alltid söka bygglov vid fasadförändringar eftersom att utseendet inte är sig likt efter att förändringen är gjord. Bygglovsritningar, förslag till kontrollplan & bygglovsansökan behövs för detta. En del kommuner kan efterfråga kompletterande handlingar vid individuell bedömning.
Behöver jag söka bygglov för att glasa in min balkong?
Ja, du behöver alltid söka bygglov vid fasadförändringar. Inglasning av balkong betraktas som en fasadändring. För att få ett beviljat bygglov på detta behöver du lämna in bygglovsritningar, förslag till kontrollplan & en bygglovsansökan till din din kommun.
När behövs ett bygglov?
Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra ändringar på byggnaden. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur.

OBS! Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov (t.ex. vid bygge av en farstu mindre än 18 Kvm). Kolla alltid på din kommuns hemsida för vad som gäller för specifikt ärende.
Får jag bygga en pool utan bygglov?
Vanligtvis behöver du inte söka bygglov för en pool som är max 0,5 m över marknivå. Däremot kan det förekomma att du behöver söka bygglov eller anmälan för exempelvis mur eller plank om du ska bygga det i samband med poolen. Ring oss så hjälper vi dig med dina frågor och din bygglovsansökan.
Behöver jag söka bygglov för att sätta upp solceller på mitt tak?
Om du bor i ett en- eller tvåplanshus behöver du inte söka bygglov för solceller. Skulle du däremot vilja sätta upp solceller på ett flerbostadshus krävs bygglov. I detta fall krävs bygglovsritningar, förslag till kontrollplan och en bygglovsansökan.
Är du osäker på vad du behöver?

Att söka bygglov kan vara tufft. Bygglovsverkets experter hjälper dig igenom hela processen. Tillsammans tar vi dig hela vägen från idé till beviljat bygglov!