VIDEO: Vad är en situationsplan?

  • Rojhat Telo
  • /
  • 22 december 2020

BYGGLOVSRITNINGAR: Vad är en situationsplan?

 

 

Vad är en situationsplan?
När du söker ett bygglov så behöver du ta fram kompletta bygglovshandlingar för detta, beroende på vilken typ av åtgärd du ansöka om. En situationsplan är en av handlingarna du behöver som en del av dina bygglovsritningar i de flesta fallen. I denna video får du lära dig mer om vad en situationsplan är & när den används under en bygglovsansökan.
 

 Författare

Rojhat Telo

Att söka bygglov kan vara tufft. Våra experter hjälper dig igenom hela processen. Tillsammans tar vi dig hela vägen från idé till beviljat bygglov!

Hjälp med ditt bygglov?

Klicka på länken här nedan så hjälper vi dig direkt

Ring nu! 020-10 50 44
Sociala medier
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIN
Behöver du hjälp med ditt bygglov?

Att söka bygglov kan vara tufft. Bygglovsverkets experter hjälper dig igenom hela processen. Tillsammans tar vi dig hela vägen från idé till beviljat bygglov!