020-10 50 44 Vi hjälper dig med bygglovsansökan - från 1700 kr | Bygglovsverket
Energiberäkning Bygglov Ikon Bygglovsverket Energiberäkning Bygglov Ikon Bygglovsverket Energiberäkning Bygglov Ikon Bygglovsverket Energiberäkning Bygglov Ikon Bygglovsverket Energiberäkning Bygglov Ikon Bygglovsverket Energiberäkning Bygglov Ikon Bygglovsverket Energiberäkning Bygglov Ikon Bygglovsverket Energiberäkning Bygglov Ikon Bygglovsverket

Behöver du hjälp med
energiberäkning?

Hos oss får du all hjälp du behöver

Bygglovsritningar Bygglov

Bygglov Ansökan Ikon Bygglovsverket Vi hjälper dig oavsett kommun!

Bygglov Ansökan Ikon Bygglovsverket Vi gör hela jobbet åt dig, så att du slipper!

Bygglov Ansökan Ikon Bygglovsverket Dina ritningar görs fackmannamässigt för din bygglovsansökan.

(bygglovsritningar, konstruktionsritningar,
energiberäkningar, kontrollplan m.m.)

Pris för energiberäkning

Korrekt utförd energiberäkning

Med lång erfarenhet och ett brett kontaktnät tar vi fram den energiberäkning som bygglovet kräver, oavsett om det gäller en nybyggnation, ombyggnation eller tillbyggnad i Stockholm. För oss är det en självklarhet att sammanställa din bygglovsansökan så att den blir så snabbt godkänd som möjligt. Med ett brett kontaktnät och specialister med lång erfarenhet tar vi fram en korrekt energibalans på kortast tid möjliga.

Få din bygglovsansökan godkänd

Vänd dig till oss för din energiberäkning och få en bygglovsansökan där du slipper att göra jobbet själv. Med ansvarsförsäkringar, F-skatt och med som UC kreditvärdiga kan du känna dig trygg när du väljer att anlita oss för att ta fram din bygglovsansökan. Till detta är vi noga med att anpassa oss efter dig. Enklare än så kan det inte bli när man ska ansöka om bygglov.

Bygglovsverket
Energiberäkning
  • Energiberäkning
  • Vi hjälper dig oavsett kommun!
  • Kostnadsfritt platsbesök (endast Stockholm)
  • Alltid fastpris på dina bygglovsritningar.
  • Vi gör dina konstruktionsritningar & konstruktionsberäkningar!
Komplett Bygglov Energiberäkning

Vid en bygglovsansökan är det vanligt att man kräver att en energiberäkning följer med. Energiberäkningen, även kallad energibalans, tar upp byggnadens genomsnittliga årsförbrukning av energi. I beräkningen tar man hänsyn till alla de energitekniska egenskaper som byggnaden här. När ditt bygglov kräver att en energiberäkning följer står vi på Bygglovsverket till tjänst med detta.

Vi ordnar kompletta bygglovshandlingar

Att söka bygglov kan vara tufft. Bygglovsverkets experter hjälper dig igenom hela processen. Tillsammans tar vi dig hela vägen från idé till beviljat bygglov!

Hur går det till?
Kom igång med ditt bygglov idag!
Personlig service
Bygglovsritningar av bygglovsspecialister
Vi gör hela jobbet åt dig

Vad innebär energiberäkning?

Mätning och beräkning av byggnadens energianvändning görs vid verifiering av energikrav i Boverkets byggregler BBR och vid upprättande av energideklarationer. Mätning rekommenderas vid verifiering av energikraven i BBR, och mätning är huvudregel vid upprättande av energideklarationer. Beräkning av energianvändning kan göras vid verifiering av kraven i BBR men för energideklarationer kan det enbart göras då mätdata saknas. Normalt brukande ska beaktas både vid beräkning och mätning av byggnadens energianvändning.

Bygglovsansökan Energiberäkning

Beräkning

Noggrannheten i en beräkning av byggnadens energianvändning måste vara så god att den verkliga energianvändningen, som mäts när byggnaden senare är i drift, uppfyller kraven i BBR. BEN anger kriterier på vad som ska beaktas i ett beräkningsprogram.

Behovet av energi för uppvärmning varierar beroende på var i Sverige huset är beläget. När energibehovet ska beräknas måste kunskap finnas om ortens klimat. I energiberäkningen ska också hänsyn tas till byggnadens alla energitekniska egenskaper som påverkar byggnadens energianvändning. Det innebär till exempel att byggnadens värmetröghet och interna värmetillskott från personvärme, hushållsmaskiner, solinstrålning med mera som minskar behovet av levererad energi (köpt energi) ska beaktas i beräkningen. Regler för hur beräkningar av energianvändningen ska göras och indata för normalt brukande finns i BEN.

Varför ska du välja Bygglovsverket?

Bygglovsverket bygger inte sig självt. Vi har ett dedikerat team som är besatta av att utveckla dem snabbaste, enklast och mest prisvärda lösningarna för dig som vill få hjälp med ditt bygglov. Team Bygglovsverket har många knäppa och mångsidiga kombinationer av människor med sina egna egenskaper och intressen utanför arbetet - och det är just därför du ska välja oss. Mångfald, kreativitet och hög arbetsmoral är det som speglar oss. Börja med ditt bygglov på rätt sätt - Bygglovsverket.se

Bygglov ansökan Energiberäkningar

Vi gör alla dina bygglovsritningar & konstruktionsritninga. Vi skickar dessutom in alla dina bygglovshandlingar till din kommun och löser ditt beviljade bygglov helt kostnadsfritt åt dig, så du slipper.

Vi är specialister med total erfarenhet på över 50 år och ett brett kontaktnät inom bygg och andra konsulttjänster för ditt byggprojekt.

För att bli bäst på något, ska man fokusera på en sak. Vi fokuserar på att bli bäst inom bygglov för dig som är privatperson.

Kontakta oss så hjälper vi dig
Bygglovsverket
Telefontider:

Mån - Fre: 08:00 - 18:00
Lör - Sön: Endast mail

020-10 50 44
E-postadress:
info@bygglovsverket.se