GUIDE: 10 Frågor du måste ställa till din arkitekt innan du börjar med ditt bygglov

  • Rojhat Telo
  • /
  • 22 juli 2020

frågor arkitekt bygglov

Behöver du hjälp med ditt bygglov?

Perfekt! Läs den här guiden innan du gör alla stora misstag de flesta gör vid anlitande av en arkitekt för ett bygglov! Att ta hjälp av en arkitekt som ska hjälpa dig med dina bygglovsritningar är alltid att rekommendera. Det som inte är att rekommendera är att välja fel arkitekt (såklart..) och stå där med kostnader samt ett försenat byggprojekt. Därför har vi tagit fram den här guiden för dig som ska söka ett bygglov och nu är ute efter att ta hjälp av en arkitekt. Det finns tio (10) kritiska frågor du måste ställa för att gardera dig om att dina bygglovsritningar och hela ditt bygglov går smidigt, snabbt och håller budgeten. Hoppas du finner dessa frågor som matnyttiga samtidigt som du lär dig något nytt. Lycka till!

1) Får jag hjälp med hela mitt bygglov?

När du tar hjälp av en arkitekt eller byggingenjör som hjälper dig med dina bygglovsritningar ska du alltid se till att få hjälp med hela bygglovsärendet och inte bara bygglovsritningarna. Det kommer kosta dig otroligt mycket tid och energi att ansöka om bygglov själv. Fråga den som ska hjälpa dig om du får hjälp med detta eller välj någon annan - framförallt om du har mycket annat att stå i.

2) Hjälper du mig med både bygglovsritningar & konstruktionen?

När du har skickat in dina bygglovsritningar och ansökt om ett bygglov eller bygganmälan, kommer du med stor sannolikhet att behöva komplettera med konstruktionsritningar. Innan du anlitar en arkitekt är det viktigt att du frågar om arkitekten kan hjälpa dig med konstruktionen. Skulle du inte kunna få hjälp med konstruktionsritningarna, kommer du behöva anlita en konstruktör. Att ha två olika personer jobbar på ditt projekt, från två olika firmor - ja, det kan bli en dyr historia.

3) Hur många bygglov har du fått beviljat?

Varje kommun och fastighet är unik. Det finns extremt få experter inom bygglov (även om många försöker spela experter) eftersom att alla kommuner, fastigheter, åtgärder, regelverk och guidelines skiljer sig. Det innebär att en byrå som jobbar med bygglov och faktiskt kan anses som experter bör ha arbetat med kommunen där du bor samt att denne har sökt bygglov på åtminstone ett femtiotal åtgärder. Gardera dig att du anlitar en bygglovsexpert och inte en hobbyexpert.

4) Har du alla ansvarsförsäkringar & f-skatt/moms på plats?

Att anlita en student eller granne svart (som saknar rätt typ av ansvarsförsäkringar) kan bli otroligt dyrt. Skulle någonting bli fel med dina bygglovsritningar eller konstruktionsritningar kan du räkna med att ditt egna försäkringsbolag inte kommer finnas till hands och hantverkaren som utfört arbetet likaså. Det är otroligt viktigt att anlita ett genomgående ärligt företag om du vill slippa eventuella problem.

5) Får du bygghandlingar eller endast bygglovsritningar?

Det många inte förstår är att det finns en stor skillnad på bygghandlingar och bygglovsritningar (detta gäller även konstruktionsritningar). Bygglovsritningarna heter det under tiden du söker bygglov och startbesked. Men så snart du fått ditt startbesked och ett startdatum på ditt bygge, Måste du veta att du får alla dina ritningar omgjorda till bygghandlingar. Skulle din byggare endast ha bygglovsritningar för byggprojektet och något går fel, så gäller inte ansvarsförsäkringarna hos byrån som skapat bygglovsritningarna. Byggaren måste ha bygghandlingar som denne bygger efter och inte bygglovsritningar. Skulle byrån som ska hjälpa dig inte erbjuda bygghandlingar är det en indikation på att byrån saknas kompletta ansvarsförsäkringar och vill därför undvika att skapa bygghandlingar åt dig. Välj någon annan.

6) Vad händer om jag inte får ett beviljat bygglov?

Du beställer bygglovsritningar för att få ett beviljat bygglov. Se till att välja en bygglovsexpert som kan garantera dig ett bygglov eller erbjuda pengarna tillbaka om det ej skulle bli beviljat. Annars är sannolikheten stor att du slänger pengarna i sjön.

7) Är du ensam eller har du flera i ditt bygglovsteam?

Denna fråga är extra viktig under högsäsongen. Nästan alla bygglovsansökningar som skickas in behöver revideras minst en gång. Att då anlita en byrå som har begränsande resurser kan innebära att du får vänta otroligt länge när kommunen ber om en snabb revideringar/komplettering på det pågående ärendet. Se till att det finns resurser i byrån du anlitar.

8) Hjälper du till med energiberäkningar, brandskyddsdokument och fuktbeskrivning?

Anlitar du en arkitekt utan byggingenjörs bakgrund är sannolikheten stor att du får anlita en byggingenjör för att få hjälp med dessa extra tjänster som kan dyka upp under en bygglovsansökan. Se till att välja en byrå som kan detta - sannolikheten är stor att du behöver något av dessa för ditt bygglov och startbesked.

9) Ingår 3D-ritningar i mina bygglovsritningar?

Många arkitekter erbjuder 3D-ritningar mot betalning. Detta bör alltid ingå kostnadsfritt eller mot en väldigt liten peng. Det tar arkitekten max en minut att skapa detta. Du vill dessutom ha detta eftersom du får en mer visuell bild av ditt byggprojekt och kan enklare se om du gillar eller inte gillar din byggidé innan det är färdigbyggt.

10) Erbjuder du ett fastpris på bygglovsritningarna?

En del byråer har rörligt pris medan vissa kör ett fastpris. Välj alltid ett fastpris - det kommer alltid bli det billigaste alternativet eftersom att du med stor sannolikhet kan räkna med minst en eller två kompletteringar från din kommun.



Författare

Rojhat Telo

Att söka bygglov kan vara tufft. Våra experter hjälper dig igenom hela processen. Tillsammans tar vi dig hela vägen från idé till beviljat bygglov!

Hjälp med ditt bygglov?

Klicka på länken här nedan så hjälper vi dig direkt

Ring nu! 020-10 50 44
Sociala medier
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIN
Behöver du hjälp med ditt bygglov?

Att söka bygglov kan vara tufft. Bygglovsverkets experter hjälper dig igenom hela processen. Tillsammans tar vi dig hela vägen från idé till beviljat bygglov!