VIDEO: Betalar jag bara för bygglovsritningar? (Eller kostar bygglovsavgiften extra?)

  • Rojhat Telo
  • /
  • 23 december 2020

Betalar jag bara för bygglovsritningar? (Eller kostar bygglovsavgiften extra?)

 

Vad kostar ett bygglov? Ett bygglov har många olika kostnader som dyker upp. Det kan vara både kommunens avgifter för olika tjänster, hanteringar mm samt kostnader för att ta fram bygglovshandlingar inför din ansökan av ett bygglov samt startbesked. I detta klipp får du lära dig allt om bygglovsavgifterna och dess kringkostnader vid en bygglovsansökan. Bygglov, bygglovsansökan, hjälp med bygglov.

 Författare

Rojhat Telo

Att söka bygglov kan vara tufft. Våra experter hjälper dig igenom hela processen. Tillsammans tar vi dig hela vägen från idé till beviljat bygglov!

Hjälp med ditt bygglov?

Klicka på länken här nedan så hjälper vi dig direkt

Ring nu! 020-10 50 44
Sociala medier
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIN
Behöver du hjälp med ditt bygglov?

Att söka bygglov kan vara tufft. Bygglovsverkets experter hjälper dig igenom hela processen. Tillsammans tar vi dig hela vägen från idé till beviljat bygglov!